Elektrociepłownia Andrychów

Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.

Witamy  na stronie internetowej Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o. Podstawową działalnością naszego przedsiębiorstwa jest produkcja, przesył i sprzedaż ciepła oraz wytwarzanie, dystrybucja i obrót energią elektryczną. Przedmiotem działania Spółki jest również pobór, uzdatnianie oraz działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody.

Naszym celem jest:

  • osiąganie zadowolenia Klientów i zdobycie ich trwałego zaufania,
  • świadczenie usług, spełniających wymagania Klientów,
  • ciągłe umacnianie pozycji na rynku,
  • zwiększenie konkurencyjności,
  • zwiększenie wyniku finansowego.

 

Oddział w Andrychowie

Elektrociepłownia Andrychów Spółka z o.o. zlokalizowana jest w zachodniej części miasta przy ulicy Krakowskiej 83, na lewym brzegu rzeki Wieprzówki.

Elektrociepłownia Andrychów  Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem energetycznym działającym od wielu lat na rynku produkcji i dystrybucji ciepła  oraz energii elektrycznej  na terenie miasta Andrychowa. Naszymi klientami są głównie odbiorcy korporacyjni, czyli duże przedsiębiorstwa produkcyjne, sklepy, małe i średnie przedsiębiorstwa  oraz różne instytucje w tym oddziały banków. Na bieżąco realizuje plany inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci energetycznych i ciepłowniczych  w całym mieście.
Przedmiotem działalności Elektrociepłowni Andrychów Spółka z o.o. jest produkcja, dystrybucja i sprzedaż ciepła, produkcja ,dystrybucja i obrót energii elektrycznej, pobór uzdatnianie i przesył wody oraz usługi w zakresie wykonawstwa, sieci elektroenergetycznych, cieplnych i wodnych.

Produkcja energii cieplnej i elektrycznej oparta jest głównie na spalaniu mieszanki węgla kamiennego z biomasą i odbywa się  w skojarzeniu (zgodnie z koncesją URE).
 

Koncesja URE – jako pozwolenie obejmuje:

  • wytwarzanie ciepła,
  • przesyłanie ciepła,
  • wytwarzanie i obrót energią elektryczną,
  • przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej.