Elektrociepłownia Andrychów

Ciepło

 

Podstawową działalnością przedsiębiorstwa jest produkcja, przesył i sprzedaż ciepła.

Ciepło jest dostarczane w postaci pary oraz gorącej wody odbiorcom przemysłowym, mieszkaniowym i obiektom użyteczności publicznej.
Sprzedawane ciepło jest wykorzystywane na cele centralnego ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz w dużym stopniu na cele technologiczne przez przemysł włókienniczy. Sukcesywnie zwiększamy w sprzedaży udział ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania przyłączając nowych odbiorców.
Działalność ciepłownicza jest koncesjonowana. Posiadamy dwie koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki :

  • koncesję na wytwarzanie ciepła Nr WCC/94/1339/U/OT-2/98/HM z dnia 25 września 1998 r. ( z późn. zm.) – ważność do 30 września 2025 r.
  • koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/95/1339/U/OT-2/98/HM z dnia 25 września 1998 r. ( z późn. zm.) – ważność do 30 września 2025 r.

 

Ciepło wytwarzane jest w trzech kotłach energetycznych rusztowych typu OSR 32, w których prowadzimy współspalanie węgla kamiennego oraz biomasy (trocin).

 

Aktualna taryfa dla ciepła – obowiązuje od 1 lutego 2018 r.