Elektrociepłownia Andrychów

ECA-2 Sp. z o.o. jest spółką córką Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o.