Elektrociepłownia Andrychów

Energia Elektryczna

 

Jedną z głównych działalności naszego przedsiębiorstwa jest wytwarzanie, dystrybucja oraz obrót energią
  elektryczną.

Firma prowadzi sprzedaż energia elektrycznej własnymi sieciami na terenie 6-ciu oddziałów oraz prowadzi sprzedaż energii do odbiorców na terenie całego kraju na zasadzie TPA. Przedstawicielem Elektrociepłowni w zakresie obrotu energią elektryczną jest firma BD Energia.

Wytwarzanie energii elektrycznej prowadzone jest w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła w kilku elektrociepłowniach na terenie całego kraju.


W dziedzinie działalności związanej z energią elektryczną posiadamy trzy koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki :

  • koncesję na dystrybucję energii elektrycznej Nr PEE/73/1339/U/OT-2/98/HM z dnia 14 grudnia 1998 r. (z późn.zm.) - ważność do 31 grudnia 2025 r.
  • koncesję na obrót energią elektryczną Nr OEE/75/1339/U/OT-2/98/HM z dnia 14 grudnia 1998 r. (z późn.zm.) – ważność do 31 grudnia 2025 r.
  • koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej Nr WEE/1043/1339/W/OKR/2007/JP z dnia 6 grudnia 2007 r. – ważność do 10 grudnia 2025 r.

Firma nasza posiada Pozwolenie Zintegrowane.

 

Aktualna taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji – obowiązuje od 1 grudnia 2017 r.

Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji – obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji – obowiązuje od 1 sierpnia 2018 r.

Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji – obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.