Elektrociepłownia Andrychów

IRIESD

Zgodnie z nowelizacją Ustawy Prawo Energetyczne IRiESD małych operatorów nie jest zatwierdzana przez prezesa URE.

Energia Elektryczna

Część ogólna obowiązująca od 15 grudnia 2014 roku.

Część szczegółowa - bilansowanie systemu

Karta aktualizacji KA/01/2017 obowiązująca od 14 sierpnia 2017 roku.