Elektrociepłownia Andrychów

LISTA SPRZEDAWCÓW

posiadających zawarte z Elektrociepłownią Andrychów Generalne Umowy Dystrybucyjne:

 • Fortum
 • Tradea
 • TAURON Sprzedaż
 • TAURON Sprzedaż GZE
 • PKP Energetyka
 • Fiten
 • PGE Obrót
 • Energa-Obrót
 • Gaspol
 • Ecoergia
 • Green
 • Polkomtel
 • EDF/PGE Energia Ciepła
 • Pakvolt
 • Terawat
 • i Energia
 • GDF
 • AXPO Trading
 • AXPO Polska
 • ENEA
 • Walcownia Metali Nieżelaznych
 • CORRENTE
 • ENERGOGAS
 • CEZ Trade Polska
 • ELEKTRIX
 • ZM SILESIA
 • Energie2
 • ENERGY MATCH
 • HANDEN

Stan na 02.01.2019 roku.


Decyzją Prezesa URE Elektrociepłonia Andrychów została wyznaczona na sprzedawcę zobowiązanego na własnym obszarze działania OSD w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. (decyzja)