Elektrociepłownia Andrychów
ELektrociepłownia Andrychów w 2014 roku otworzyła oddział na terenie byłych zakładów Produkcji Przyczep w Niewiadowie.