Elektrociepłownia Andrychów

Oddział w Andrychowie

Elektrociepłownia Andrychów Spółka z o.o. zlokalizowana jest w zachodniej części miasta przy ulicy Krakowskiej 83, na lewym brzegu rzeki Wieprzówki.

Elektrociepłownia Andrychów  Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem energetycznym działającym od wielu lat na rynku produkcji i dystrybucji ciepła  oraz energii elektrycznej  na terenie miasta Andrychowa. Naszymi klientami są głównie odbiorcy korporacyjni, czyli duże przedsiębiorstwa produkcyjne, sklepy, małe i średnie przedsiębiorstwa  oraz różne instytucje w tym oddziały banków. Na bieżąco realizuje plany inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci energetycznych i ciepłowniczych  w całym mieście.
Przedmiotem działalności Elektrociepłowni Andrychów Spółka z o.o. jest produkcja, dystrybucja i sprzedaż ciepła, produkcja ,dystrybucja i obrót energii elektrycznej, pobór uzdatnianie i przesył wody oraz usługi w zakresie wykonawstwa, sieci elektroenergetycznych, cieplnych i wodnych.

Produkcja energii cieplnej i elektrycznej oparta jest głównie na spalaniu mieszanki węgla kamiennego z biomasą i odbywa się  w skojarzeniu (zgodnie z koncesją URE).