Elektrociepłownia Andrychów

ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA

Elektrociepłownia Andrychów świadczy usługi dystrybucyjne oraz sprzedaż energii elektrycznej na obszarze przemysłowym powstałym po przekształceniach Huty Częstochowa, obsługiwanym do tej pory przez firmę ELSEN S.A., która zaprzestała działalności dystrybucyjnej na tym obszarze.