Elektrociepłownia Andrychów

Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.

Witamy  na stronie internetowej Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o. Podstawową działalnością naszego przedsiębiorstwa jest produkcja, przesył i sprzedaż ciepła oraz wytwarzanie, dystrybucja i obrót energią elektryczną. Przedmiotem działania Spółki jest również pobór, uzdatnianie oraz działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody.

Naszym celem jest:

  • osiąganie zadowolenia Klientów i zdobycie ich trwałego zaufania,
  • świadczenie usług, spełniających wymagania Klientów,
  • ciągłe umacnianie pozycji na rynku,
  • zwiększenie konkurencyjności,
  • zwiększenie wyniku finansowego.

 

 

Koncesja URE – jako pozwolenie obejmuje:

  • wytwarzanie ciepła,
  • przesyłanie ciepła,
  • wytwarzanie i obrót energią elektryczną,
  • przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej.