Elektrociepłownia Andrychów

1. ORGANY SPÓŁKI:

Głównym właścicielem  Elektrociepłowni Andrychów Sp.z o.o., posiadającym większościowy pakiet udziałów  jest:

BD-2 Spółka z o.o.

 

2. ZARZĄD:

  • Janusz Szlanta - Prezes Zarządu

 

3. RADA NADZORCZA:

  • Marek Komorowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Anna Szlanta - Członek Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Grzegorzewicz - Członek Rady Nadzorcze