Elektrociepłownia Andrychów

Woda

 

Przedmiotem działania Spółki jest również pobór, uzdatnianie oraz działalność usługowa w zakresie rozprowadzania
  wody.

Na pobór i sprzedaż wody posiadamy stosowne pozwolenie.
Woda technologiczna pobierana jest za pomocą ujęć brzegowych. Po przejściu przez filtry przesyłana jest do odbiorców.

Woda socjalna (nadająca się do spożycia) jest pobierana za pomocą specjalnie do tego celu wybudowanych podziemnych ujęć sączkowych. Z ujęć przepływa na stację filtrów. Po przefiltrowaniu jest uzdatniana w stacji uzdatniania wody, a następnie przesyłana do odbiorców.

Firma nasza posiada Pozwolenie Zintegrowane.